Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Przedłużony nabór do 8. edycji konkursu spotów reklamowych „Fundusze Europejskie w kadrze”!

Dodane 05.10.2017 przez Leszek Nienartowicz

Do piątku 13 października przedłużamy nabór krótkich filmów promocyjnych lub reklamowych ujętych w formę multimedialną, trwających maksymalnie 3 minuty, o tematyce związanej z Funduszami Europejskimi, których zleceniodawcami są przedstawiciele instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie Funduszy Europejskich w Polsce.

Spoty zgłoszone do Konkursu muszą dotyczyć wybranego programu/priorytetu/działania współfinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 oraz informować o/lub promować Fundusze Europejskie.

Celem Konkursu jest wymiana doświadczeń pomiędzy pracownikami administracji publicznej zaangażowanymi we wdrażanie Funduszy Europejskich i promowanie dobrych praktyk w zakresie informowania społeczeństwa, za pomocą przekazów audiowizualnych, o korzyściach społecznych i gospodarczych związanych z wykorzystywaniem Funduszy Europejskich. Identyfikacja dobrych praktyk pozwoli na podnoszenie poziomu produkcji audiowizualnych nt. Funduszy Europejskich oraz przyczyni się do dalszej profesjonalizacji działań informacyjnych i promocyjnych w tym zakresie.

Organizatorami Konkursu są Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko–Pomorskiego oraz Fundacja Tumult.

Aby zgłosić spot należy:

  • Wysłać na adres ewa@camerimage.pl wypełniony formularz zgłoszeniowy w formacie Word oraz PDF z pieczęcią
  • Wysłać na adres:
    Fundacja Tumult
    Konkurs „Fundusze Europejskie w kadrze”
    Rynek Nowomiejski 28
    87-100 Toruń, Polska – wydrukowaną kopię formularza, dwie kopie spotu na płytach DVD w formacie QuickTime HD oraz jedną kopię przeglądową w formacie DVD

Materiały do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin konkursu