Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Przedłużamy termin nadsyłania spotów reklamowych na konkurs „Fundusze Europejskie w kadrze”

Dodane 07.10.2015 przez Joanna Zakrzewska

Do czwartku 15 października przedłużamy nabór krótkich filmów promocyjnych lub reklamowych ujętych w formę multimedialną, trwających maksymalnie 60 sekund, o tematyce związanej z Funduszami Europejskimi, których zleceniodawcami są przedstawiciele instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie Funduszy Europejskich w Polsce.

Spoty zgłoszone do Konkursu muszą dotyczyć:

 • Narodowej Strategii Spójności,
 • wybranego programu/priorytetu/działania współfinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 i 2014-2020.

 

Celem Konkursu jest wymiana doświadczeń pomiędzy pracownikami administracji publicznej zaangażowanymi we wdrażanie Funduszy Europejskich i promowanie dobrych praktyk w zakresie informowania społeczeństwa, za pomocą przekazów audiowizualnych, o korzyściach społecznych i gospodarczych związanych z wykorzystywaniem Funduszy Europejskich. Identyfikacja dobrych praktyk pozwoli na podnoszenie poziomu produkcji audiowizualnych nt. Funduszy Europejskich oraz przyczyni się do dalszej profesjonalizacji działań informacyjnych i promocyjnych w tym zakresie.

 

W skład tegorocznej sekcji dedykowanej działaniom promocyjnym na rzecz Funduszy Europejskich wejdzie również część warsztatowa, podczas której wystąpią wybitni specjaliści z branży marketingu i reklamy: Piotr BuckiJacek Kotarbiński i Piotr Wojciechowski.

 

Organizatorami Konkursu są Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko–Pomorskiego oraz Fundacja Tumult. Honorowym patronatem Konkurs objęło Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

 

Aby zgłosić spot należy:

 1. Wysłać na adres ewa@camerimage.pl wypełniony formularz zgłoszeniowy w formacie Word oraz PDF z pieczęcią;
 2. Wysłać na adres:
  Fundacja Tumult
  Konkurs „Fundusze Europejskie w kadrze”
  Rynek Nowomiejski 28
  87-100 Toruń, Polska
 • wydrukowaną kopię formularza,
 • dwie kopie spotu na płytach DVD w formacie QuickTime HD
 • oraz jedną kopię przeglądową w formacie DVD

Materiały do pobrania: