Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Przechowywanie dokumentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Dodane 12.07.2021 przez Leszek Nienartowicz

W nawiązaniu do komunikatu z 2018 r. umieszczonego na stronie www.mojregion.eu, informującego o przedłużeniu do dnia 16 lipca 2021r. (w przypadku projektów objętych pomocą publiczną zastosowanie ma regulacja w świetle której dokumenty powinny być przechowywane przez okres 10 lat od dnia podpisania umowy o dofinansowanie projektu, ale nie krócej niż do dnia 16 lipca 2021r.) terminu przechowywania dokumentacji związanej z projektami realizowanymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca RPO WK-P wyjaśnia, co następuje.
Przy rozpatrywaniu powyższego terminu należy mieć na uwadze regulacje wynikające z art. 57 Rozporządzenia Rady nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. traktujące o podstawowym obowiązku zachowania trwałości projektów , zgodnie z którym naruszenie trwałości ma miejsce, jeśli w okresie 5 lat (3 lat – w przypadkach dotyczących utrzymania inwestycji lub miejsc pracy stworzonych przez MŚP) od dnia całkowitego zakończenia projektu lub w okresie ustalonym zgodnie
z zasadami pomocy publicznej zajdzie którakolwiek z okoliczności wskazanych w tym artykule.
W związku z tym, ustalając termin przechowywania dokumentacji projektowej należy uwzględnić następujące terminy:

16 lipca 2021 r. 3 lata od daty wypłaty salda końcowego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013;
Zakończenie okresu trwałości projektu;
10 lat od podpisania umowy o dofinansowanie projektu objętego pomocą publiczną.
Oznacza to, iż obowiązek przechowywania dokumentacji będzie zawsze dotyczył tego terminu, który jest najdłuższy w przypadku konkretnego projektu.

Link do wcześniejszego komunikatu:

https://www.mojregion.eu/rpo/wiadomosc/przechowywanie-dokumentow-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-na-lata-2007-2013