Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Szkolenia dla członków KOP

Dodane 12.06.2018 przez Karolina Zawacka

Rozszerzenie obligatoryjnego programu szkoleniowego dla oceniających wnioski współfinansowane ze środków EFS w ramach konkursów w ogłaszanych przez IZ RPO WK-P

Informujemy, że decyzją Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia z dnia 30 maja 2018 r. do programu szkoleniowego dla członków KOP zostają włączone następujące szkolenia:

  • – szkolenie ogólne: Projekty rozliczane kwotami ryczałtowymi (dla wszystkich członków KOP)
  • – szkolenie specjalistyczne: Edukacja (tylko dla członków KOP powoływanych w ramach Osi 10 Innowacyjna Edukacja)

Ukończenie szkoleń jest obowiązkowe dla członków KOP powoływanych od dnia 2 lipca 2018 r.

Kursy są dostępne na platformie e-learningowej dla oceniających (Link otwiera się w nowej karcie www.eksperci.efs.gov.pl)