Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Pracujemy na rzecz rozwoju gospodarczego

Dodane 03.09.2019 przez Leszek Nienartowicz

Rozwój gospodarczy, który służy ludziom jest celem polityki ekonomicznej samorządu województwa. Proponujemy szereg instrumentów pomocowych zarówno dla dużych przedsiębiorców, małych i średnich firm, jak i pracowników. Część funduszy przekazaliśmy do dyspozycji instytucji otoczenia biznesu, by maksymalnie ułatwić  firmom sięganie po wsparcie.

 

 – Środki na rozwój gospodarczy pochodzą przede wszystkim z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-20. Na wsparcie dla regionalnej gospodarki przeznaczyliśmy do tej pory prawie 1,6 miliarda złotych. W ramach organizowanych przez nas konkursów można uzyskać dofinansowanie między innymi na uzbrojenie terenów inwestycyjnych, programy prozdrowotne w miejscu pracy, wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia czy działalność przedsiębiorstw akademickich – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Konkursy RPO

Do tej pory w obecnej perspektywie RPO na rozbudowę infrastruktury terenów inwestycyjnych przeznaczyliśmy ponad 46 milionów zł. Dzięki temu inwestorzy mogą korzystać z pełni uzbrojonych terenów miedzy innymi w Toruniu, Bydgoszczy czy Golubiu-Dobrzyniu. 30 sierpnia rusza kolejny konkurs, w którym będzie można uzyskać dofinansowanie tego typu. Więcej o konkursie na stronie mojregion.eu.

Ponad 30 mln złotych przeznaczyliśmy na pokrycie prac badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich związanych z uczelniami z regionu, które wykorzystują swój potencjach technologiczny do wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów. Planujemy kolejne konkursy tego typu.

Znaczne środki w RPO są także dostępne dla innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw, które przeznaczają je na zakupy nowej infrastruktury i rozwiązań, które pozwalają im na wprowadzenie innowacyjnego lub znacznie ulepszonego produktu. Na ten cel przekazaliśmy prawie 150 milionów zł.

 

Pożyczki na prowadzenie biznesu

Bogatą ofertę dla małych i średnich przedsiębiorstw oferuje Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy. Dla osób, które dopiero chcą rozpocząć działalność gospodarczą, przeznaczona jest pożyczka na założenie własnej firmy w kwocie do 50 tys. zł. Dzięki tej pożyczce powstały w regionie już 884 firmy. Z kolei dla już działających przedsiębiorstw młodszych niż 5 lat przygotowana została mikropożyczka do 100 tys. zł. Pieniądze te można przeznaczyć na inwestycje służące rozwojowi firmy, a część pożyczki (do 50%) także na związane z nimi cele obrotowe. Jeśli potrzeby firmy są większe, można skorzystać z małej lub dużej pożyczki inwestycyjnej w kwocie od 300 tys. do 1 mln zł, której część również można przeznaczyć na cele obrotowe.

KPFP proponuje także pożyczkę na zmianę modelu biznesowego. W zależności od potrzeb przedsiębiorstwa, jej kwota może wynieść od 100 tys. do 1 mln zł. Pieniądze należy przeznaczyć na ekspansję na rynki zagraniczne oraz związane z tym  działania inwestycyjne, marketingowe i administracyjne. Można także zainwestować w systemy informacyjno-komunikacyjne, które usprawnią kontakt z partnerami biznesowymi i klientami lub wewnętrzne procesy w firmie. „Pożyczki na zmianę modelu biznesowego

113 młodych firm skorzystało już z biur w Regionalnych Inkubatorach Przedsiębiorczości w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku. Firmy mogą w nich wynająć wyposażone pokoje lub stanowiska do pracy w open space. Obecnie w inkubatorach, zarządzanych przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy, swoje biura prowadzi 40 mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw z naszego województwa. Są wśród nich kancelarie prawnicze, firmy programistyczne, firmy z branży HR, biura firm zajmujących się konstrukcjami stalowymi czy dystrybucją sprzętu medycznego. W inkubatorach są jeszcze dostępne miejsca, które mogą być zagospodarowane przez kolejne firmy (firmom młodszym niż 2 lata przysługują atrakcyjne zniżki), a także wolne stanowiska pracy w open space – czyli pomieszczeniu dzielonym przez kilka firm, w którym wynajmuje się stanowiska pracy. „Przestrzeń dla biznesu w Regionalnych Inkubatorach Przedsiębiorczości

 

Przedsiębiorczość na wsi

Środkami z RPO na przedsiębiorczość na wsi dysponują także Lokalne Grupy Działania (LGD). Mikro i małe przedsiębiorstwa mogą uzyskać między innymi do 100 tys. zł na projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, na przykład poprzez zmianę proponowanych usług czy przebudowę firmy. O tym, że LGD efektywnie pożytkują środki świadczy przyznanie dziewięciu z nich dodatkowych funduszy na rzecz podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej przez mieszkańców.

 

Regionalne fundusze dla przedsiębiorców

Bogatą ofertę dla biznesu posiada Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego. Wśród propozycji znajdują się wsparcie na usługi doradcze dla firm, dofinansowanie na kursy i szkolenia dla pracowników, granty dla firm na wsparcie eksportu, w tym na opracowanie strategii wejścia na rynki zagraniczne, a także informacje, szkolenia i doradztwo dla firm z zakresu prowadzenia działalności na rynkach Unii Europejskiej.

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą otrzymać 24,6 tys. zł dofinansowania na usługi doradcze, pozwalające na opracowanie strategii internacjonalizacji dla startujących importerów. W pierwszej turze naboru wniosków wsparcie otrzymało 40 przedsiębiorców, obecnie trwają nabory, które wyłonią kolejne 32 firmy. Głównym punktem Regionalnego Funduszu Szkoleniowego będą granty dla przedsiębiorców na rozwój handlu i współpracy międzynarodowej. Jedna firma będzie mogła pozyskać na ten cel nawet 200 tys. euro, czyli prawie 900 tys. zł.  Granty można przeznaczyć na udział w krajowych i międzynarodowych targach i wystawach w charakterze wystawcy oraz zwiedzających, a także na organizację wyjazdowych i przyjazdowych wizyt studyjnych. „Wsparcie dla początkujących eksporterów

Nawet 5000 złotych na podniesienie kwalifikacji jednego pracownika mogą otrzymać kujawsko-pomorskie małe i średnie przedsiębiorstwa dzięki Regionalnemu Funduszowi Szkoleniowemu. Ze wsparcia w ramach całego projektu skorzysta 1,5 tysiąca firm i ponad 6 tysięcy zatrudnionych, w tym osoby w wieku 50 plus i osoby o niskich kwalifikacjach. Dofinansowanie, w wysokości 50-80 proc. poniesionych kosztów, można przeznaczyć na fachowe szkolenia i studia podyplomowe pracowników oraz wsparcie doradczo-szkoleniowe dla managementu ukierunkowane na rozwój, zmianę profilu działalności i optymalizację zarządzania w firmie. „Regionalny Fundusz Szkoleniowy

Z kolei Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju proponuje pożyczki dla małych i średnich przedsiębiorstw, udzielane za pośrednictwem pośredników finansowych (lista tych instytucji dostępna na www.kpfr.pl) oraz atrakcyjnie oprocentowane pożyczki na rozwój i inwestycje, a także pożyczki obrotowe oraz na zakup nieruchomości do 2 mln złotych. Z tego wsparcia skorzystało już ponad 400 przedsiębiorców.

Warto dodać, że w strukturze Urzędu Marszałkowskiego działa także Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestora, które przedstawia ofertę inwestycyjną dla firm oraz informuje o uzbrojonych terenach inwestycyjnych w województwie kujawsko-pomorskim.

 

Prace badawcze i IT

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji proponuje w ramach konkursów dofinansowanie przedsięwzięć polegających na zakupie prac badawczo-rozwojowych od jednostek naukowych w ramach konkursu „Fundusz Badawczy – Voucher Badawczy” (można uzyskać do 80 tys. zł.) oraz pokrycie kosztów związanych ze zgłoszeniem wynalazku do właściwego organu, wzorów (użytkowego lub przemysłowego) w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, regionalne, unijne lub międzynarodowe organy ochrony , czyli uzyskanie tzw. patentu (można otrzymać do 68 tys. zł).

Firmy pracujące z użyciem danych mogą korzystać nowoczesnego centrum przetwarzania danych w Toruniu Exea Data Center, która oferuje miejsce w certyfikowanej serwerowni z bezpieczną infrastrukturą i usługami IT dla biznesu: cloud, backup danych, kolokacja serwerów, obsługa informatyczna.

 

Na rzecz pracowników

Z myślą o pracownikach proponujemy szkolenia językowe i komputerowe, zaś młodym rodzicom pomagamy  w finansowaniu kosztów opieki nad małymi dziećmi.

Ze szkoleń komputerowych do tej pory skorzystało 3000 osób, docelowo jest przeznaczone dla 3310 mieszkańców naszego regionu powyżej 25 roku życia, które z własnej inicjatywy chcą nabywać, podnosić lub uzupełniać posiadane kompetencje i kwalifikacje. Wśród proponowanych szkoleń są: obsługa komputera i programów biurowych na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym, podstawy programowania i obsługa nowoczesnych sieci informatycznych. „Komputer bez tajemnic – trwają szkolenia dla dorosłych”.

Czekamy na 7,5 tysiąca chętnych do uczestnictwa w marszałkowskich szkoleniach językowych. Do tej pory z bezpłatnych kursów języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego przeznaczonych dla mieszkańców naszego regionu skorzystało 2,5 tysiąca osób. Jeśli zbierze się grupa chętnych, kursy odbywać się będą w każdym z miast powiatowych. Szkolenia są przeznaczone dla osób z wykształceniem maksymalnie średnim, osób z niepełnosprawnością (bez względu na poziom wykształcenia) i osób powyżej 50 roku życia (bez względu na poziom wykształcenia). „ Zapraszamy na szkolenia językowe dla dorosłych

Do tej pory ponad 3 tysiące rodzin z województwa skorzystało ze wsparcia w postaci refundacji kosztów opieki nad dzieckiem w formie dopłaty do żłobka, klubu dziecięcego oraz zatrudnienia niani i opiekuna dziennego w kwocie nawet do 800 zł. Program „Aktywna mama – aktywny tata” cieszy się dużym powodzeniem, dlatego przewidujemy kolejne nabory. „Aktywna mama, aktywny tata – pierwsi rodzice już z voucherami

Nie zapominamy także o kondycji psychofizycznej pracowników. W związku z tym organizujemy konkursy RPO, dzięki którym pracodawcy z regionu mogą wprowadzać programy prozdrowotne i eliminujące ryzyko w pracy. Na ten cel przeznaczyliśmy do tej pory ponad 2,5 miliona złotych. W niedługim czasie rozstrzygniemy kolejny konkurs tego typu.

W temacie wsparcia regionalnej gospodarki warto wspomnieć, że środkami z RPO administruje także Wojewódzki Urząd Pracy, który przekazuje je powiatowym urzędom pracy na aktywizację zawodową bezrobotnych mieszkańców regionu. Kwota, jaką dysponował WUP to ponad 275 milionów zł. Środki na podobny cel przeznaczamy także do innych podmiotów niż urzędy pracy, między innymi agencje zatrudnienia i instytucje szkoleniowe. Przekazaliśmy im 47,5 miliona zł.

 

Wsparcie przedsiębiorstw – podsumowanie:

 

  • do 68 tys. zł dotacji na opatentowanie wynalazków – oferta KPAI (kpai.pl),
  • do 2 mln zł pożyczki na rozwój, inwestycje, pożyczki obrotowe oraz zakup nieruchomości – oferta KPFR (kpai.pl),
  • do 50 tys. zł pożyczki na założenie własnej firmy (oprocentowanie 0,5%) – oferta KPFP (kpfp.org.pl),
  • do 100 tysięcy zł pożyczki na inwestycje i rozwój i mikropożyczki dla nowych firm – oferta KPFP (kpfp.org.pl),
  • do 1 mln zł pożycza inwestycyjna – oferta KPFP (kpfp.org.pl),
  • do 2 mln zł pożyczka na badania i rozwój – oferta KPFP (kpfp.org.pl),
  • do 200 tysięcy euro grantu na wsparcie eksportu dla firm – oferta TARR (tarr.org.pl),
  • do 24,6 tysięcy zł grantu na opracowanie strategii wejścia na rynki zagraniczne – oferta TARR (tarr.org.pl),
  • do 5 tysięcy zł dofinansowania na kursy i szkolenia dla pracowników – oferta TARR (tarr.org.pl),
  • strona Regionalnego Programu Operacyjnego (mojregion.eu)

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

3 września 2019 r.