Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO

Dodane 29.01.2019 przez Leszek Nienartowicz

28 stycznia podczas obrad komitet zatwierdził kryteria wyboru projektów w konkursach, których ogłoszenie planowane jest na luty i marzec. Gremium pracowało nad ramowymi kryteriami udzielania wsparcia na projekty dotyczące termomodernizacji obiektów publicznych, a także na przedsięwzięcia inwestycyjne w dziedzinie edukacji, kultury i nowych form opieki nad osobami niesamodzielnymi. Łączna wartość uruchomionego wsparcia wynosi 70 milionów złotych.

 

Środki na tworzenie alternatywnych modeli opieki nad osobami niesamodzielnymi, w tym seniorami, łącznie 4,3 mln złotych, uruchomimy w marcu. Wsparcie będzie można przeznaczyć na tworzenie dziennych domów opieki medycznej i działalność statutową tego rodzaju przybytków, organizowanie domowej opieki długoterminowej, pomoc dla opiekunów domowych takich osób (psycholog, szkolenia w zakresie opieki medycznej) i budowanie lokalnych rozwiązań w dziedzinie koordynacji tego rodzaju usług.

 

6 milionów złotych przeznaczamy na adresowane do samorządów terytorialnych granty na budowę i modernizację selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na obszarach chronionych oraz edukację społeczną w tej dziedzinie. Ten konkurs zostanie ogłoszony także w marcu.

 

Ponad 20 milionów złotych wyniesie alokacja na planowane trzy nowe konkursy o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z edukacją – w dwóch podzielimy wsparcie na przedszkola (budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów przeznaczonych na tego rodzaju placówki oraz zakupy wyposażenia), w trzecim pieniądze z myślą o instytucjach prowadzących kształcenie zawodowe (szkołach i ośrodkach kształcenia ustawicznego). Konkursy adresowane będą do podmiotów prowadzących tego rodzaju placówki – samorządów lokalnych, instytucji państwowych, kościołów, organizacji pozarządowych, a także podmiotów biznesowych.

 

W dwóch konkursach dotyczących podziału grantów na modernizację energetyczną budynków publicznych będzie do wzięcia łącznie 16 milionów złotych, za które będzie można m.in. zainstalować rozwiązania chroniące środowisko, w tym wykorzystujące zieloną energię oraz skojarzoną produkcję ciepła i elektryczności na własne potrzeby. W obu przypadkach o środki będą mogły aplikować jednostki samorządu terytorialnego

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

28 stycznia 2019 r.