Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Pomagamy osobom niesamodzielnym wejść w dorosłe życie

Dodane 08.05.2019 przez Leszek Nienartowicz

Osoby opuszczające pieczę zastępczą, młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii oraz osoby niepełnosprawne i niesamodzielne – to dla nich zostaną przystosowane mieszkania chronione, których przebudowa, remont i wyposażenie zostaną zrealizowane dzięki wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego. Pod koniec maja rusza nabór wniosków w konkursie.

 

W ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie na przebudowę, remont, wyposażenie zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania chronione – treningowe i wspierane. Mieszkanie treningowe jak sama nazwa to trening, czy też nauka samodzielnego funkcjonowania i przeznaczone one będą dla osób opuszczających pieczę zastępczą, młodzieżowe ośrodki wychowawcze i socjoterapii oraz osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych. Z kolei mieszkania wspierane będą służyły osobom niepełnosprawnym i niesamodzielnym, które są przygotowywane do samodzielnego życia ale z dodatkowym wsparciem w zależności od potrzeb.

 

O środki może ubiegać się szereg podmiotów: jednostki samorządu terytorialnego (samodzielnie bądź w partnerstwie z innymi samorządami), samorządowe i państwowe jednostki organizacyjne, kościoły i związki wyznaniowe, a także organizacje samorządowe i przedsiębiorstwa.

 

Najważniejsze fakty:

  • pula środków przeznaczonych na dofinansowanie to 9 035 975,60 zł,
  • maksymalna wartość dofinansowania jednego projektu nie może stanowić więcej niż 1 500 000,00 zł,
  • maksymalna wartość dofinansowania 1 m2 wspartej powierzchni budynku objętego zakresem projektu stanowi: a) w przypadku Bydgoszczy i Torunia – nie więcej niż 3 863,00 zł, b) w pozostałych przypadkach – nie więcej niż 2 839,00 zł,
  • nabór wniosków trwa od 31 maja do 17 czerwca,
  • więcej na stronie mojregion.eu.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest instrumentem realizacji polityki spójności Unii Europejskiej. Jego budżet składa się z dwóch komponentów – środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

8 maja 2019 r.