Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Komunikat – Podręcznik Wnioskodawcy. Zamówienia udzielane w ramach projektów

Dodane 28.05.2018 przez Karolina Zawacka

Informujemy, że jest już dostępny podręcznik Zamówienia udzielane w ramach projektów. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020

Pozycja ta została opracowana w oparciu o opinie prawne UZP oraz wyroki KIO oraz sądów administracyjnych

Ma na celu przybliżenie beneficjentom funduszy unijnych, zasad udzielania zamówień określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020

Podręcznik można pobrać Link otwiera się w nowej karcie tutaj