Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Podpisanie umów w ramach Poddziałania 8.2.1 RPO WK-P

Dodane 15.03.2017 przez Krzysztof Musioł

Informujemy, iż w dniach od 24.02.2017 r. do 10.03.2017 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu podpisał 13 umów o dofinansowanie projektów na łączną kwotę 10 273 670,75 PLN, w ramach Poddziałania 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Maksymalny poziom dofinansowania Unii Europejskiej wydatków kwalifikowanych na poziomie projektów wynosi 85%. Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowanych na poziomie projektów wynosi 95%.

Pobierz: Lista podpisanych umów w ramach konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-001/16