Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Osoby potrzebujące otrzymają wsparcie na rynku pracy

Dodane 05.11.2019 przez Leszek Nienartowicz

Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym będą ostatecznymi beneficjentami środków, które rozdysponujemy w dwóch konkursach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego o dofinansowanie działań umożliwiających aktywne włączenie społeczne oraz powrót na rynek pracy. Nabór wniosków w obu rusza jutro (31 października).

 

– Ubóstwo, niepełnosprawność, długotrwałe bezrobocie, brak wykształcenia, czy otoczenie obciążone problemami nałogów i przemocy – to główne czynniki, które utrudniają normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. W naszym Regionalnym Programie Operacyjnym zarezerwowaliśmy specjalne środki na wspieranie działań instytucji i organizacji pozarządowych wyspecjalizowanych w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem i ich rodzinami. Zachęcam do sięgania po to wsparcie – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

W konkursach o wsparcie mogą się ubiegać jednostki samorządu lokalnego, wyspecjalizowane w tego rodzaju interwencji społecznej instytucje, a także organizacje pozarządowe. Pomoc trafi na kompleksowe działania o charakterze indywidualnym, rodzinnym i środowiskowym umożliwiające aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy. Efektem realizacji przedsięwzięć będą konkretne rezultaty, wyrażone między innymi w liczbie osób, które po zakończeniu programu znajdą zatrudnienie lub zdobędą nowe kwalifikacje.

 

Pierwszy z konkursów dotyczy obszaru wojewódzkiego ZIT-u, drugi reszty regionu.

 

Najważniejsze fakty dla konkursu dla terenu ZIT-u:

 

  • nabór jest prowadzony dwóch rundach – pierwsza od 31 października do 14 listopada, druga od 31 stycznia do 31 marca 2020 roku,
  • minimalna wartość projektu wynosi 100 000 zł,
  • wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 3 508 934 zł,
  • więcej o konkursie na stronie mojregion.eu

 

Najważniejsze fakty w konkursie dla reszty województwa:

 

  • nabór jest prowadzony dwóch rundach – pierwsza od 31 października do 28 listopada, druga od 1 do 30 kwietnia roku,
  • minimalna wartość projektu wynosi 100 000 zł,
  • wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 21 904 500 zł,
  • więcej o konkursie na stronie mojregion.eu.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

30 października 2019 r.