Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Ogłoszono nowe konkursy w ramach RPO

Dodane 01.12.2016 przez Monika Rybicka

Informujemy, iż w ramach RPO zostały ogłoszone konkursy w ramach poniższych działań/poddziałań:

  • Działania 4.5 Ochrona przyrody Schemat: Inwestycje w zakresie zwiększenia ochrony przyrody w regionie poza obszarami ZIT i OSI (konkurs Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-062/16),
  • Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Schemat: Infrastruktura służąca do przesyłu i dystrybucji energii cieplnej z OZE (konkurs Nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-064/16),
  • Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Schemat: Sieci elektroenergetyczne dedykowane przyłączaniu nowych jednostek wytwórczych z OZE do KSE Schemat 1 (realizacja wyłącznie na obszarach wsparcia OZE) Schemat 2 (realizacja na i poza obszarami wsparcia OZE) (konkurs Nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-065/16),
  • Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Schemat: Poprawa dostępności usług diagnostycznych w ramach POZ i AOS ukierunkowanej na rozwój opieki koordynowanej (konkurs Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-070/16),
  • Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Schemat: Inwestycje w zakresie opieki szpitalnej – szpitale wojewódzkie (konkurs Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-074/16),
  • Poddziałania 4.6.1 Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT, Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) (konkurs Nr RPKP.04.06.01-IZ.00-04-076/16),
  • Działania 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Schemat: Mikroinstalacje: Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne (z wyłączeniem infrastruktury opieki zdrowotnej), Schemat 2: Infrastruktura opieki zdrowotnej (z wyłączeniem szpitali wojewódzkich), Schemat 3: Infrastruktura opieki zdrowotnej– szpitale wojewódzkie (konkurs Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-077/16).