Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Ogłoszono konkursy w ramach RPO

Dodane 16.05.2019 przez Monika Rybicka

Informujemy, iż na stronie internetowej został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, Schemat: Wsparcie wojewódzkich instytucji kultury (Link otwiera się w nowej karcie konkurs Nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-283/19) oraz Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, Schemat: Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) (Link otwiera się w nowej karcie konkurs Nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-287/19).