Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Ogłoszono konkursy w ramach RPO

Dodane 28.06.2019 przez Monika Rybicka

Informujemy, iż na stronie internetowej zostały ogłoszone nabory wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Schemat: projekty grantowe z wyłączeniem usług ICT (Link otwiera się w nowej karcie konkurs Nr RPKP.01.02.01-IZ.00-04-297/19) oraz Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Schemat: Projekty grantowe wykorzystujące usługi ICT  (Link otwiera się w nowej karcie konkurs Nr RPKP.01.02.01-IZ.00-04-298/19).