Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Ogłoszono konkursy w ramach RPO

Dodane 30.03.2020 przez Monika Rybicka

Informujemy, iż na stronie internetowej www. mojregion.eu zostały ogłoszone nabory wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.4 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, Schematu: Wsparcie wojewódzkich instytucji kultury (Link otwiera się w nowej karcie konkurs Nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-378/20) oraz Poddziałań 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: Wsparcie rozwoju sfery B+R w przedsiębiorstwach (Link otwiera się w nowej karcie konkurs Nr RPKP.01.02.01-IZ.00-04-379/20), 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Schematu: Tworzenie i rozwój infrastruktury biznesowej, (Link otwiera się w nowej karcie konkurs Nr RPKP.01.04.03-IZ.00-04-380/20) i 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka, inne placówki wsparcia i opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz podmioty reintegracyjne (Link otwiera się w nowej karcie konkurs Nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-381/20).