Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Ogłoszono konkursy w ramach RPO

Dodane 30.04.2020 przez Monika Rybicka

Informujemy, iż na stronie internetowej www. mojregion.eu zostały ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Schemat: Mikroinstalacje, Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne (z wyłączeniem infrastruktury opieki zdrowotnej), Schemat 2: Budynki użyteczności publicznej w zasobach spółek samorządowych województwa, (Link otwiera się w nowej karcie konkurs Nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-383/20).