Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Ogłoszono konkursy w ramach RPO

Dodane 17.10.2018 przez Monika Rybicka

Informujemy, iż dzisiaj na stronie internetowej zostały ogłoszone nabory wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, Schemat: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (Link otwiera się w nowej karcie konkurs Nr RPKP.06.05.00-IZ.00-04-236/18), Działania 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, Schemat: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w otoczeniu zbiorników i cieków wodnych (Link otwiera się w nowej karcie konkurs Nr RPKP.06.05.00-IZ.00-04-237/18) oraz Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Schemat: Inwestycje w infrastrukturę sal operacyjnych lub oddziałów Intensywnej Terapii – szpitale powiatowe (Link otwiera się w nowej karcie konkurs Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-240/18).