Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Ogłoszono konkurs w ramach RPO

Dodane 30.08.2019 przez Monika Rybicka

Informujemy, iż na stronie internetowej został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.2 Gospodarka odpadami, Schemat: Kompleksowa gospodarka odpadami komunalnymi w regionie (Link otwiera się w nowej karcie konkurs Nr RPKP.04.02.00-IZ.00-04-311/19).