Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Ogłoszono konkurs w ramach RPO

Dodane 27.05.2019 przez Monika Rybicka

Informujemy, iż na stronie internetowej został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Schemat: Inwestycje w zakresie opieki długoterminowej dla dzieci i młodzieży (Link otwiera się w nowej karcie konkurs Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-289/19), Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, Schemat: Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach polityki terytorialnej (Link otwiera się w nowej karcie konkurs Nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-291/19) oraz Działania 1.4 Wsparcie Rozwoju przedsiębiorczości, Poddziałania 1.4.2 Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu, Schemat: Profesjonalizacja IOB (Link otwiera się w nowej karcie konkurs Nr RPKP.01.04.02-IZ.00-04-292/19).