Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Ogłoszono konkurs w ramach RPO

Dodane 18.07.2019 przez Monika Rybicka

Informujemy, iż na stronie internetowej zostały ogłoszone nabory wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, Schemat: Inwestycje związane z budową i adaptacją istniejących obiektów na potrzeby świadczenia usług edukacji przedszkolnej w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych realizujących wsparcie dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi (Link otwiera się w nowej karcie konkurs Nr RPKP.06.03.01-IZ.00-04-299/19).