Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Ogłoszamy nabór wniosków o dofinanowanie w ramach RPO

Dodane 30.05.2017 przez Monika Rybicka

Informujemy, iż dzisiaj na stronie internetowej zostały ogłoszone nabory wniosków o dofinansowanie w ramach:

  1. Poddziałania 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Schemat: Tworzenie i rozwój infrastruktury biznesowej (Link otwiera się w nowej karcie konkurs nr RPKP.01.04.03-IZ.00-04-101/17)
  2. Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Schemat: Instalacje OZE służące do produkcji energii cieplnej (Link otwiera się w nowej karcie konkurs nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-102/17)
  3. Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych (Link otwiera się w nowej karcie konkurs nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-103/17)
  4. Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych w ramach polityki terytorialnej (Link otwiera się w nowej karcie konkurs nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-104/17)
  5. Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, Schemat: Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego oraz inteligentne systemy transportowe w ramach polityki terytorialnej (bez infrastruktury szynowej) (Link otwiera się w nowej karcie konkurs nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-105/17)
  6. Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, Schemat: Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) (Link otwiera się w nowej karcie konkurs nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-106/17)
  7. Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, Schemat: Inwestycje w zakresie dziedzictwa kulturowego (Link otwiera się w nowej karcie konkurs nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-107/17)
  8. Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Schemat: Placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodzinne domy dziecka (Link otwiera się w nowej karcie konkurs nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-109/17)
  9. Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach polityki terytorialnej (Link otwiera się w nowej karcie konkurs nr RPKP.06.02.00-IZ.00-04-110/17)
  10. Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, Schemat: Inwestycje związane z budową i adaptacją istniejących obiektów na potrzeby świadczenia usług edukacji przedszkolnej (Link otwiera się w nowej karcie konkurs nr RPKP.06.03.01-IZ.00-04-111/17)