Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Ogłoszamy nabór w ramach Poddziałania 4.6.3 oraz 6.4.2

Dodane 26.05.2017 przez Monika Rybicka

Informujemy, iż w ramach RPO został ogłoszony konkurs w ramach Poddziałania 4.6.3 Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT, Schemat: Wszystkie typy projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) (Link otwiera się w nowej karcie konkurs Nr RPKP.04.06.03-IZ.00-04-108/17) oraz Poddziałania 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT, Schemat: Wsparcie inwestycyjne na rzecz tworzenia miejsc wychowania przedszkolnego na obszarze realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), konkurs dedykowany JST (Link otwiera się w nowej karcie konkurs Nr RPKP.06.04.02-IZ.00-04-112/17).