Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Ogłaszono kolejne konkursy w ramach RPO

Dodane 28.08.2017 przez Monika Rybicka

Informujemy, iż dzisiaj na stronie internetowej zostały ogłoszone nabory wniosków o dofinansowanie w ramach:

  1. Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, Schemat: Infrastruktura szynowa wraz z taborem (Link otwiera się w nowej karcie konkurs Nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-137/17),
  2. Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, Schemat: Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe – w ramach szkolnictwa specjalnego (Link otwiera się w nowej karcie konkurs Nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-132/17).