Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Ogłaszamy konkurs w ramach Poddziałania 1.5.2 oraz 6.4.3

Dodane 30.10.2017 przez Monika Rybicka

Informujemy, iż dzisiaj na stronie internetowej został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, Schemat: Projekty z zakresu wsparcia procesu umiędzynarodowienia oraz promocji gospodarczej regionu (konkurs Link otwiera się w nowej karcie Nr RPKP.01.05.02-IZ.00-04-144/17) oraz Poddziałania 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT, Schemat: Poprawa jakości usług edukacyjnych szkół zawodowych poprzez inwestycjew infrastrukturę i wyposażenie, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) (Link otwiera się w nowej karcie konkurs Nr RPKP.06.04.03-IZ.00-04-145/17).