Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Obradował Komitet Monitorujący

Dodane 19.06.2019 przez Leszek Nienartowicz

W hotelu Pałac Romantyczny w Turznie (powiat toruński) obradował w poniedziałek i wtorek (17 i 18 czerwca) Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny naszego województwa. Podczas posiedzenia były prezentowane i zatwierdzane kryteria wyboru w konkursach między innymi dla projektów grantowych Lokalnych Grup Działania realizowanych w ramach RLKS (Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność), projektów w zakresie usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi z wykorzystaniem teleopieki, wsparcia na kompleksowe uzbrajanie terenów inwestycyjnych.

 

Podczas spotkania komitet obradował nad kryteriami piętnastu konkursów, w których ogłoszenie naborów jest planowane w okresie pomiędzy czerwcem a październikiem 2019 roku. Suma środków przeznaczonych do dofinansowania we wszystkich tych konkursach to 190 milionów złotych.

 

Omawiane konkursy dotyczą:

 • kompleksowej gospodarki odpadami komunalnymi – termin naboru wrzesień 2019 r.
 • budowa i modernizacji dróg wojewódzkich na terenie miast prezydenckich – termin naboru sierpień 2019 r.
 • przygotowania dokumentacji przedprojektowej i technicznej dla projektów kolejowych – termin naboru październik 2019 r.
 • promowania inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje – termin naboru czerwiec 2019
 • budowy infrastruktury biznesowej w regionie – termin naboru sierpień 2019
 • wsparcia procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich – termin naboru wrzesień 2019 r.
 • rozwoju infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego – termin naboru sierpień 2019 r
 • kompleksowego uzbrojenia terenów inwestycyjnych – termin naboru sierpień 2019 r.
 • ochrony zasobów kultury – termin naboru sierpień 2019 r.
 • poprawy jakości usług edukacyjnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe – termin naboru październik 2019 r.
 • projektów z zakresu wsparcia pomostowego oraz w formie dotacji na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarcze – termin naboru sierpień 2019 r.
 • wsparcia na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców – termin naboru lipiec 2019 r.
 • projektów w zakresie usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi z wykorzystaniem teleopieki – termin naboru wrzesień 2019 r.
 • projektów grantowych realizowanych przez LGD – według harmonogramu LGD

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

18 czerwca 2019 r.