Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Obradował Komitet Monitorujący RPO

Dodane 05.09.2016

Podczas zakończonego w piątek (2 września) dwudniowego posiedzenia Komitet Monitorujący naszego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 zajmował się przedłożonymi przez zarząd województwa kryteriami wyboru projektów w kolejnych konkursach o dofinansowanie. Chodzi między innymi o środki na adresowane do seniorów kursy językowe i komputerowe, budowę ścieżek rowerowych, rozwiązania służące ochronie środowiska oraz inwestycje w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej. Posiedzeniu przewodniczył marszałek Piotr Całbecki.

Ochrona środowiska

Największy segment tematyczny odbywających się w Górznie obrad dotyczył szeroko rozumianej ochrony środowiska. Uruchamiamy pieniądze na inwestycje w dziedzinie ochrony przyrody, granty na ochronę rzadkich gatunków, budowę infrastruktury służącej dystrybucyjnej energii cieplnej i elektrycznej ze źródeł odnawialnych, gospodarkę niskoemisyjną i gospodarkę wodno-ściekową. Dwa z planowanych konkursów – wsparcie inwestycji w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej i rozwiązań służących ograniczeniu szkodliwych emisji do środowiska – ogłoszone zostaną w ramach ZIT-u (zintegrowanych inwestycji terytorialnych), czyli wydzielonej z RPO puli środków dedykowanej bydgosko-toruńskiemu obszarowi funkcjonalnemu.

Adaptacja budynków

3,5 miliona euro to pula w zaplanowanym do ogłoszenia w czwartym kwartale 2016 konkursie o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z adaptacją budynków przeznaczanych na mieszkania socjalne, wspomagane i chronione oraz budową, modernizacją i wyposażaniem obiektów z przeznaczeniem m. in. na domy dziennego pobytu i środowiskowe domy samopomocy. Aplikować będą mogły samorządy lokalne i ich instytucje, organizacje pozarządowe i zajmujące się tym segmentem interwencji społecznej organizacje religijne.

Edukacja

19 milionów euro to generalna suma wsparcia na edukację ustawiczną w dziedzinie języków obcych oraz kompetencji cyfrowych. Środki te przeznaczamy na realizację marszałkowskiego regionalnego systemu grantowego finansowania szkoleń w tych dziedzinach. Tym razem chodzi o szkolenia adresowane do seniorów po 67. roku życia.

Źródło: Link otwiera się w nowej karcie Biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.