Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Obradował Komitet Monitorujący RPO

Dodane 27.02.2018 przez Leszek Nienartowicz

Podczas wczorajszego (26 lutego) posiedzenia komitet zatwierdził kryteria wyboru w 24 konkursach o dofinansowanie, w ramach których rozdysponujemy blisko 400 milionów złotych. Obradom przewodniczył marszałek Piotr Całbecki.

Dzisiejsze decyzje Komitetu Monitorującego pozwolą uruchomić środki, które w ramach RPO przeznaczamy w tym roku m. in. na przedsięwzięcia w dziedzinie edukacji. Chodzi o pieniądze na przedszkola, kształcenie ogólne, stypendia dla uzdolnionych uczniów, edukację dorosłych (m. in. językową i cyfrową), a także na podnoszenie poziomu i atrakcyjności kształcenia zawodowego, które należy do priorytetów polityki samorządu województwa. Na szeroko rozumianą nowoczesną edukację przeznaczamy do roku 2020 131 mln euro. W dwóch najbliższych konkursach dotyczących inwestycji w zawodówkach będzie do podziału ponad 50 milionów złotych.

W porządku obrad znalazły się także m. in. kryteria wyboru projektów w dziedzinie:

  • budowy i modernizacji dróg gminnych i powiatowych
  • termomodernizacji
  • gospodarki wodno-ściekowej
  • opieki nad dziećmi do lat 3
  • opieki nad osobami niesamodzielnymi
  • ekspansji małych i średnich przedsiębiorstw na zagraniczne rynki
  • ochrony zasobów przyrodniczych

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

26 lutego 2018 r.

Ostatnia aktualizacja: 27 lutego 2018 r.