Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Obowiązek umieszczania ogłoszeń o postępowaniach w Bazie Konkurencyjności

Dodane 28.03.2018 przez Anna Sikora

Komunikat o publikacji ogłoszenia o zamówieniu przed zawarciem umowy o dofinansowanie w okresie między 1 stycznia 2018 r. a 5 lutego 2018 r.

 

Z uwagi na fakt, iż komunikat informujący o obowiązku umieszczania ogłoszeń o postępowaniach w Bazie Konkurencyjności został umieszczony na stronie internetowej https://www.mojregion.eu/rpo/wiadomosc/zasady-stosowania-bazy-konkurencyjnosci-1567 5 lutego 2018 r., IZ RPO stoi na stanowisku, iż w przypadku opublikowania przez potencjalnego Beneficjenta objętego obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności ogłoszenia o zamówieniu przed zawarciem umowy o dofinansowanie, a co do którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, w terminie od 1 stycznia 2018 r. do 5 lutego 2018 r. wyłącznie na stronie internetowej www.zamowieniarpo.kujawsko-pomorskie.pl należy uznać, że upublicznienie nastąpiło w sposób właściwy.