Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


O funduszach unijnych w prasie, radiu, telewizji, internecie – konkurs dla dziennikarzy

Dodane 10.06.2021 przez Leszek Nienartowicz

Jak środki z Regionalnego Programu Operacyjnego zmieniają Kujawsko-Pomorskie? W jaki sposób dzięki funduszom unijnym walczymy z pandemią? Czekamy na materiały dziennikarskie poświęcone inwestycjom, projektom społecznym, inicjatywom edukacyjnym czy kulturalnym. Wybierać można spośród blisko trzech tysięcy projektów, których realizacja jest możliwa dzięki unijnemu wsparciu.

 

Rozpoczęła się kolejna edycja konkursu adresowanego do przedstawicieli prasy, radia, telewizji oraz mediów internetowych. Na materiały promujące fundusze europejskie czekamy do 15 października. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe.

 

Dziennikarzy nagrodzimy w trzech kategoriach:

  • prasa/internet
  • radio
  • telewizja/telewizja internetowa.

 

W każdej kategorii przyznamy po trzy nagrody:

  • I nagroda – 5 tysięcy złotych
  • II nagroda – 3 tysiące złotych
  • III nagroda – 2 tysiące złotych.

 

Zgłoszone do konkursu materiały, wyemitowane lub opublikowane między 15 października 2020 roku 14 października 2021 roku, mogą dotyczyć wyłącznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Komisja konkursowa oceni m.in. jakość merytoryczną nadesłanych prac, sposób prezentacji tematu oraz poziom warsztatu dziennikarskiego.

 

Prace wraz z podpisanymi formularzami należy przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Biuro Prasowe Gabinetu Marszałka

plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

z dopiskiem: Fundusze europejskie dla Kujawsko-Pomorskiego.

 

Do pobrania

 

O ubiegłorocznej edycji konkursu pisaliśmy tutaj.

 

Środki unijne zmieniają region

W Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2007-2013 Kujawsko-Pomorskie miało do dyspozycji około 1 miliard euro, czyli ponad 4 miliardy złotych. Środki te pozwoliły na dofinansowanie blisko 2,3 tys. projektów o łącznej wartości ponad 8 miliardów złotych. Najwięcej środków wykorzystano na drogi i inne przedsięwzięcia związane z rozwojem infrastruktury transportowej – na ten cel województwo wydało ponad jedną czwartą pieniędzy z programu. Niewiele mniej zainwestowano w rozwój przedsiębiorczości i działalność badawczo-rozwojową. 

 

W obecnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 podpisaliśmy blisko 3 tysiące umów, a realizatorzy projektów otrzymali dofinansowanie w wysokości blisko 7,8 miliarda złotych. Pieniądze trafiają między innymi na inwestycje infrastrukturalne, wspieranie przedsiębiorczości oraz przedsięwzięcia społeczne, których celem jest wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom różnych grup mieszkańców. Chodzi między innymi o organizację wsparcia dla seniorów, pomoc w aktywizacji i znalezieniu zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem, liczne projekty edukacyjne, stypendia dla zdolnej młodzieży i tworzenie nowych miejsc w przedszkolach. Ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowany jest wart 910 milionów złotych nasz pakiet antykryzysowy, czyli samorządowy wojewódzki program przeciwdziałania epidemii Covid-19 oraz łagodzenia jej skutków w sferze społecznej i w gospodarce.

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego 

 

8 czerwca 2021 r.