Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Nowy konkurs! Rozwój lokalny w miastach

Dodane 28.08.2015 przez Małgorzata Chojnacka

Ogłaszamy nabór wniosków o przyznanie pomocy dla organizacji pozarządowych, które chcą zaangażować się w tworzenie strategii rozwoju lokalnego w miastach, których ludność to co najmniej 20 tys. mieszkańców. Pomoc ta będzie służyła budowaniu potencjału, szkoleniu i tworzeniu sieci kontaktów, a jej efektem będzie opracowanie dla każdego z miast Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR).

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność

Czym w ogóle jest rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS)? Instrument RLKS umożliwia społecznościom lokalnym inicjowanie i realizację w sposób partycypacyjny działań rozwojowych, poprzez powołanie na określonym terytorium Lokalnej Grupy Działania (LGD) oraz opracowanie i realizację LSR. Współpraca i wspólne definiowanie potrzeb i problemów oraz propozycji ich rozwiązań prowadzi do zintegrowanego/spójnego i zrównoważonego rozwoju danego obszaru poprzez lepszą mobilizację potencjału na szczeblu lokalnym.

Wzrost poziomu kapitału społecznego

Ponadto zwiększenie udziału społeczności lokalnych w programowaniu i zarządzaniu rozwojem danego obszaru, poprzez realizację RLKS, przyczyniać się będzie do wzrostu poziomu kapitału społecznego – zwiększania partycypacji społecznej lub szeroko rozumianej aktywności obywatelskiej. Budowanie kapitału społecznego jest podstawą budowy społeczeństwa obywatelskiego i warunkuje rozwój społeczno-gospodarczy kraju, regionu jak i lokalnych społeczności.

Link otwiera się w nowej karcie Przejdź do ogłoszenia.