Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Nowe konkursy w ramach RPO

Dodane 22.08.2016 przez Monika Rybicka

Informujemy, iż zostały ogłoszone nowe konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

  • Poddziałania 4.1.1 Poprawa ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałanie suszy Schemat: Infrastruktura małej retencji (konkurs Nr RPKP.04.01.01-IZ.00-04-042/16),
  • Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce terytorialnej (konkurs Nr RPKP. 04.03.00-IZ.00-04-037/16),
  • Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Schemat: Inwestycje związane z budową, adaptacją, modernizacją oraz wyposażeniem obiektów na potrzeby świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 (w tym żłobków, klubów dziecięcych, oddziałów żłobkowych) (konkurs Nr RPKP. 06.01.02-IZ.00-04-044/16).

Linki do ww. konkursów znajdują się poniżej: