Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Nowa wersja „Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” dostępna

Dodane 16.06.2016 przez Karolina Dąbrowska

Ministerstwo Rozwoju dokonało aktualizacji „Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”. 

 

Zmiany

Aktualizacja Podręcznika podyktowana jest nowymi interpretacjami Komisji Europejskiej w sprawie oznaczania działań informacyjno-promocyjnych dotyczących projektów/programów współfinansowanych z wielu funduszy (rozdziały 11 i 17.6). Wprowadzono również zmianę w zakresie informacji, które powinny zostać umieszczone na plakacie informacyjnym (rozdział 12.9) – wysokość wkładu UE w projekt może zostać na nim umieszczona opcjonalnie.

 

Załączniki