Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Nasz Fundusz Rozwoju

Dodane 29.08.2016

Samorząd województwa przygotowuje się do utworzenia Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju, który zajmie się wprowadzaniem na regionalny rynek instrumentów finansowych – pożyczek, poręczeń kredytowych i instrumentów mieszanych – dedykowanych polityce rozwojowej, w tym adresowanych do małej i średniej przedsiębiorczości. Sejmik przyjął dziś uchwałę w tej sprawie.

– Funkcjonowanie silnych regionalnych instytucji finansowych jest istotne z punktu widzenia polityki rozwojowej, daje bowiem gwarancję realnego prowadzenia przez samorząd województwa polityki wspierania przedsiębiorczości. Jest to szczególnie ważne w kontekście absorbcji unijnych środków nowej perspektywy. Warto podkreślić, że Ministerstwo Rozwoju zakłada powołanie regionalnego funduszu rozwojowego w każdym województwie – wyjaśnia marszałek Piotr Całbecki.

Struktura organizacyjna

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju będzie spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, powstałą poprzez wydzielenie części aktywów innej marszałkowskiej spółki, Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego, a więc bez angażowania dodatkowych środków budżetowych. Misją nowo tworzonego organizmu będzie wdrażanie instrumentów inżynierii finansowej, związanych przede wszystkim z wykorzystaniem unijnych środków pomocowych nowej perspektywy. W naszym RPO przeznaczamy na ten rodzaj interwencji ponad 230 milionów euro.

Efektywne wspieranie sektora MŚP

Utworzenie wyspecjalizowanej instytucji finansowej, dysponującym niezbędnym potencjałem kadrowym i organizacyjnym, umożliwi prowadzenie efektywnej regionalnej polityki wspierania małych i średnich przedsiębiorstw oraz optymalne wykorzystanie pieniędzy RPO, przeznaczonych na budowanie systemu dedykowanych przedsiębiorczości instrumentów finansowych. Pożyczki i poręczenia oraz formy mieszane są lepszym rozwiązaniem niż dotacje dla firm, dają bowiem możliwość wielokrotnego wykorzystywania raz wprowadzonych do systemu środków.

Źródło: Link otwiera się w nowej karcie Biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.