Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Konsultujemy projekt Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030

Dodane 04.01.2019 przez Leszek Nienartowicz

Konsultacje społeczne projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 odbędą się w najbliższą środę (9 stycznia) w Rypińskim Domu Kultury. Do udziału w spotkaniu zapraszają Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Urząd Miasta Rypina.

 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 będzie podstawowym dokumentem strategicznym polityki regionalnej państwa w perspektywie do 2030 roku. W nadchodzących latach odegra ważną rolę w procesie programowania środków publicznych, w tym funduszy z Unii Europejskiej. Wyznaczy systemowe ramy prowadzenia polityki regionalnej przez rząd wobec regionów, określi też zasady współpracy rządu i samorządów oraz partnerów społeczno-gospodarczych na rzecz rozwoju kraju i województw.

 

Konsultacje społeczne strategii ruszyły 17 grudnia i prowadzone są w całym kraju. Konferencje regionalne, które odbywają się we wszystkich województwach są forum dyskusyjnym dla przedstawicieli samorządów województw, powiatów i gmin oraz innych partnerów społeczno-gospodarczych o proponowanym przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego kształcie polityki regionalnej do 2030 roku.

 

Spotkanie konsultacyjne projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 w województwie kujawsko-pomorskim odbędzie się 9 stycznia o godzinie 12 w Rypińskim Domu Kultury, (ul. Warszawska 8 w Rypinie). Organizatorem konferencji jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju we współpracy z Urzędem Marszałkowskim oraz Urzędem Miasta Rypina. Informacje na temat dokumentu, spotkań konsultacyjnych oraz formularze do zgłaszania uwag oraz uczestnictwa w spotkaniu dostępne są pod adresem: www.miir.gov.pl/ksrr.

 

 

Departament Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego oraz Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

4 stycznia 2019 r.