Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Konkursy RPO: wodociągi i oczyszczalnie

Dodane 11.05.2017 przez Leszek Nienartowicz

W połowie maja rozpoczną się nabory wniosków w dwóch konkursach w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego, w których rozdysponujemy wsparcie na inwestycje z zakresu infrastruktury wodno-ściekowej.

Nabory (jeden z nich w ramach ZIT) dotyczą wspierania kompleksowych inwestycji obejmujących budowę i modernizację sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków, systemów zaopatrzenia w wodę z ujęciami i stacjami uzdatniania wody oraz instalacji do odzyskiwania i unieszkodliwiania osadów ściekowych. Możliwe będzie także dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach, gdzie budowa sieci kanalizacyjnej jest ekonomicznie i technicznie niezasadna.

Aplikować mogą przede wszystkim samorządy lokalne, a także podmioty działające w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. W jednym konkursie do podziału jest 26 milionów złotych, w drugim (w ramach ZIT) 16,6 miliona złotych.

Nabory wniosków rozpoczną się 15 maja i mogą trwać do wyczerpania środków zarezerwowanych w puli konkursowej, do zakończenia naboru decyzją instytucji organizującej konkurs lub do wejścia w życie nowych przepisów porządkujących gospodarkę ściekową w kraju.

Szczegóły na temat naborów tutaj oraz tutaj.

Czytaj też:

Źródło: Biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.