Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Konkurs Spotów Reklamowych “Fundusze Europejskie w kadrze”

Dodane 01.09.2022 przez Leszek Nienartowicz

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na 13. już edycję Konkursu Spotów Reklamowych “Fundusze Europejskie w kadrze” organizowanego przez Fundację Tumult we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Celem Konkursu jest wymiana doświadczeń pomiędzy pracownikami administracji publicznej, zaangażowanymi we wdrażanie Funduszy Europejskich i promowanie dobrych praktyk w zakresie informowania społeczeństwa za pomocą przekazów audiowizualnych, o korzyściach społecznych i gospodarczych, związanych z wykorzystywaniem Funduszy Europejskich.

Identyfikacja dobrych praktyk pozwoli na podnoszenie poziomu produkcji audiowizualnych nt. Funduszy Europejskich oraz przyczyni się do dalszej profesjonalizacji działań informacyjnych i promocyjnych w tym zakresie.

W tym roku przedmiotem konkursu będzie jedna kategoria spotów reklamowych, obejmująca filmy informacyjno-promocyjne lub reklamowe o tematyce ściśle związanej z Funduszami Europejskimi w dwóch wersjach czasowych – do 45 sekund oraz do 3 minut. Jedna instytucja ma prawo do zgłoszenia maksymalnie dwóch spotów.

Spoty zgłoszone do Konkursu muszą dotyczyć wybranego programu/priorytetu/działania współfinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 oraz informować o/lub promować Fundusze Europejskie.

Zgłoszenia do Konkursu ruszą we wrześniu.