Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Konkurs na przygotowanie lub aktualizację programów rewitalizacji – wyniki

Dodane 20.04.2017 przez Leszek Nienartowicz
Sprostowanie
Sprostowanie
W opublikowanym w dniu 20 kwietnia br. ogłoszeniu o wynikach Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, pojawił się błąd w podsumowaniu całkowitych kwot środków dotacji. W ramach Konkursu, przyznano dotację na łączną kwotę 1 481 525,59 PLN, natomiast całkowita wartość dotacji wnioskowanej przez gminy z listy rankingowej wyniosła 1 528 149,23 PLN. Kwoty dotacji dla poszczególnych gmin nie uległy zmianie.

W odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 17 października 2016 r. o II edycji Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 (nabór wniosków o przyznanie dotacji rozpoczął się w dniu 17.11.2016 r i trwał do dnia 01.12.2016 r.) wpłynęło 56 wniosków o przyznanie dotacji. Po weryfikacji formalnej 52 wnioski o przyznanie dotacji skierowano do oceny merytorycznej. W wyniku zakończenia oceny merytorycznej i zarekomendowania przez Komisję konkursową wniosków przeznaczonych do dofinansowania, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdził listę rankingową wniosków o przyznanie dotacji oraz listę wniosków rekomendowanych do przyznania dotacji w ramach II edycji Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. W wyniku rozstrzygnięcia naboru, wnioski 50 gmin otrzymały wymaganą liczbę punktów i zakwalifikowały się do otrzymania dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji, na łączną kwotę dofinansowania 1 454 885,61 PLN 1 481 525,59 PLN

Załączniki po korekcie

Lista rankingowa wniosków o przyznanie dotacji – korekta (.pdf)

Lista projektów wybranych do otrzymania dotacji – korekta(.pdf)

 

Załączniki

Lista wszystkich złożonych wniosków o przyznanie dotacji w odpowiedzi na konkurs (.pdf)

Lista projektów wybranych do otrzymania dotacji(.pdf)

Lista rankingowa wniosków o przyznanie dotacji(.pdf)