Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Konferencja „Rewitalizacja w małych i średnich miastach”

Dodane 24.05.2017 przez Leszek Nienartowicz

Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w konferencji pt. Rewitalizacja w małych miastach, która odbędzie się 5–7 czerwca 2017 r. w Mierzęcinie k/Dobiegniewa.

Konferencja wpisuje się w pakiet działań na rzecz wsparcia gmin w prowadzeniu działań rewitalizacyjnych realizowanych przez Ministerstwo Rozwoju wspólnie z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa. Działania służą realizacji celów polityki regionalnej wynikającej ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Wsparcie obejmuje m.in.

Wszystkie z wymienionych działań mają umożliwić przezwyciężenie dotychczasowych barier i ograniczeń w działaniach miast na obszarach wymagających odnowy.

Prowadzone do tej pory przez gminy w Polsce działania spotykały się nierzadko z krytyką, która wskazywała, że przyczyniają się one jedynie do uporządkowania przestrzeni.

Konferencja Rewitalizacja w małych miastach wychodzi naprzeciw tym wyzwaniom. W jej trakcie omówione zostaną:

  • zagadnienia związane z monitorowaniem zjawisk kryzysowych w mieście: od etapu diagnozy gminy, poprzez diagnozę pogłębioną obszaru rewitalizacji do budowy systemu monitorowania realizacji programu rewitalizacji;
  • zarządzanie rewitalizacją w mieście jako proces wewnątrz i na zewnątrz urzędu, mający kluczowe znaczenie dla integrowania działań różnych podmiotów i zapewnienia realnego udziału mieszkańców w prowadzonych działaniach oraz kwestie związane z zapewnieniem komplementarności i integralności działań i przedsięwzięć rewitalizacyjnych;
  • pierwsze wnioski z półtorarocznego funkcjonowania ustawy o rewitalizacji oraz powiązania procesów rewitalizacyjnych z odnową obszarów wiejskich.

Zgłoszenia możliwe są poprzez formularz rejestracyjny dostępny pod adresem: Link otwiera się w nowej karcie www.konferencjamalemiasta.pl. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu się na konferencję może decydować organizator.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizator zapewnia materiały konferencyjne, transport na miejscu oraz noclegi i wyżywienie podczas konferencji.

Dla kogo

Konferencja w sposób szczególny skierowana jest do miast małych i średnich, dla których rewitalizacja może stanowić szansę na rozwój. Zgodnie ze wskazaniem Krajowej Polityki Miejskiej 2023, małe i średnie miasta mają większe trudności we wdrażaniu nowoczesnych działań rozwojowych, co najczęściej wynika z możliwości finansowych czy potencjału instytucjonalnego. Tematyka konferencji ma wychodzić naprzeciw wyzwaniom stojącym przed działaniami rewitalizacyjnymi. Ponadto podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną materiały edukacyjne w zakresie rewitalizacji i planowania przestrzennego.

Zapraszamy do Link otwiera się w nowej karcie rejestrowania się przedstawicieli małych i średnich ośrodków miejskich i miejsko-wiejskich.

Program konferencji