Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Komunikat w sprawie obowiązywania Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniające rozp. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień

Dodane 15.05.2017 przez Anna Sikora

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 informuje, iż w dniu 22 marca 2017 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra  Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień. Rozporządzenie wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia publikacji, tj.  od dnia 6 kwietnia 2017 r.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że zgodnie z § 2 Rozporządzenia do nieprawidłowości stwierdzonych w postępowaniach      o udzielenie zamówienia prowadzonych zgodnie z warunkami wynikającymi z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych wszczętych przed dniem 28 lipca 2016 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.