Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Komunikat w sprawie obligatoryjnego programu szkoleniowego dla oceniających wnioski o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P 2014-2020

Dodane 29.04.2016 przez Ewa Forman

Z dniem 29 kwietnia 2016 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P 2014-2020) ustala obligatoryjny program szkoleniowy dla oceniających wnioski o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach RPO WK-P 2014-2020, na który składają się następujące szkolenia:

  • Kwalifikowalność wydatków,
  • Ocena projektów – Wytyczne w zakresie trybów wyborów projektów na lata 2014-2020.

Program szkoleniowy realizowany jest za pośrednictwem Platformy Oceniających Projekty EFS (POP EFS), udostępnionej pod adresem Link otwiera się w nowej karcie www.eksperci.efs.gov.pl.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020, po upływie 30 dni od włączenia szkoleń do obligatoryjnego programu szkoleniowego, osoby powoływane przez właściwą instytucję do Komisji Oceny Projekty (KOP) albo do oceny projektu pozakonkursowego będą musiały posiadać certyfikat potwierdzający realizację wskazanych wyżej szkoleń.

W związku z tym, od 30 maja 2016 r. do składów KOP, do oceny wniosków o dofinansowanie z EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020, będą powoływane wyłącznie osoby posiadające certyfikat potwierdzający realizację programu szkoleniowego ogłoszonego niniejszym komunikatem.