Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Komunikat Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym WK-P 2014-2020 [22.07.2016]

Dodane 22.07.2016 przez Mateusz Hering

Komunikat w sprawie braku konieczności dostarczania map do Załącznika 2.3 Zaświadczenie właściwego organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dalej: IZ RPO WK-P, rezygnuje z nałożonego na wnioskodawców, aplikujących o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, obowiązku dołączania mapy do Załącznika 2.3 Zaświadczenie właściwego organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000.

IZ RPO WK-P uznała bowiem, że mapa lokalizacji projektu względem obszarów Natura 2000  stanowi jedynie wizualne przedstawienie położenia projektu na tle sieci obszarów Natura 2000. Dokładny opis lokalizacji przedsięwzięcia wraz z podaniem odległości od najbliższych obszarów Natura 2000 powinien się znajdować w treści uzyskanego Zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000, więc niecelowe jest powielanie tych informacji w załączniku mapowym. 

Ww. zmiana została przyjęta zmianą Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wraz ze zmianą Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w dniu 13 lipca 2016 r. (załącznik do uchwały nr 28/1042/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lipca 2016 r.).

Pomimo, iż w ogłoszonych konkursach wymóg dostarczenia stosownych map, potwierdzonych przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, wynika z zamieszczonej pod ogłoszeniami Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, to IZ RPO WK-P postanowiła, iż brak stosownych map w ramach dostarczonej dokumentacji do wniosku o dofinansowanie projektu nie będzie stanowił negatywnych konsekwencji dla wnioskodawców. Jeżeli jednak IZ RPO WK-P uzna, iż w Zaświadczeniu organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 lokalizacja przedsięwzięcia względem obszarów Natura 2000 nie została opisana w sposób wystarczający (np. brak będzie podanych odległości względem najbliższych obszarów Natura 2000) wówczas wnioskodawcy zostaną wezwani do dostarczenia nowego ww. Zaświadczenia z właściwym opisem.

Wniosek o wydanie Zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 znajduje się na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy:

Link otwiera się w nowej karcie http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/zaswiadczenie-organu-odpowiedzialnego-za-monitorowanie-obszarow-natura-2000