Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Komunikat dotyczący zmian w umowach o dofinansownaie projektu

Dodane 19.08.2019 przez Monika Rybicka

Instytucja Zarządzająca informuje o wprowadzeniu do:

  1. Umowy o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji,
  2. Umowy dla projektu grantowego w ramach EFRR,
  3. Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznającej dofinansowanie na realizację projektu własnego oraz
  4. Porozumienia o dofinansowanie Projektu,

zapisów porządkowych, które maja charakter formalny, mający na celu zunifikowanie zapisów wzoru umowy i zapewniającego możliwość jej wykorzystania we wszystkich projektach w danym konkursie, niezależnie od przyjętej formy rozliczania wydatków w projekcie bez konieczności ich późniejszej modyfikacji dla poszczególnych projektów.  

Powyższe wzory mają zastosowanie w projektach wybranych do dofinansowania po 12 lipca 2019 r.

Obowiązujące wzory umów – Link otwiera się w nowej karcie tutaj