Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Komunikat dotyczący odstąpienia od uzyskiwania Zaświadczenia/Deklaracji właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (Deklaracji zgodności z celami środowiskowymi)

Dodane 20.04.2018 przez Monika Rybicka

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, dalej: IZ RPO WK-P informuje, że w związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.) zmieniło się podejście w sprawie wydawania deklaracji zgodności z celami środowiskowymi, o której mowa w art. 439 ww. ustawy. Zgodnie z ustawą Prawo wodne deklarację zgodności sporządza się wyłącznie po wydaniu oceny wodnoprawnej, jest ona bowiem potwierdzeniem zgodności inwestycji lub działań z celami środowiskowymi, o których mowa w art. 56, 57, 59,oraz art. 61 ustawy Prawo wodne.

W związku z powyższym mając na względzie potrzebę usprawnień oraz minimalizowanie obciążeń administracyjnych IZ RPO WK-P odstępuje od wymagania przekładania przez Wnioskodawców deklaracji zgodności z celami środowiskowymi, a tym samym Załącznika 2.4. Zaświadczenia właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną dla wszystkich konkursów ogłoszonych przez IZ RPO WK-P.

Jeżeli Wnioskodawca, mimo wyłączenia jego projektu z obowiązku uzyskania oceny wodnoprawnej i deklaracji zgodności dostarczy wskazane dokumenty, to zostaną one potraktowane jedynie informacyjnie i nie będą przedmiotem oceny.

IZ RPO WK-P informuje również, że rezygnacja z konieczności przekładania przedmiotowego załącznika w dokumentacji projektowej, nie zwalnia Wnioskodawcy ze stosowania przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.).