Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Komunikat dotyczący naboru wniosków w ramach Działania 6.2 oraz Poddziałania 6.4.1

Dodane 11.10.2019 przez Leszek Nienartowicz

Komunikat Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczący zmiany kryteriów wyboru projektów dla naboru wniosków w ramach Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach polityki terytorialnej,  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.06.02.00-IZ.00-04-219/18) oraz Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18].

W związku ze stanowiskiem Komisji Europejskiej (znak: REGIO.DDG.F.3/MD/aj/(2019)6059901) potwierdzonym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w piśmie z 27 sierpnia br. (znak: DRPI.760.48.2019.ALS1), informującym o obowiązku zapewnienia przez IZ RPO, iż wszystkie infrastrukturalne projekty drogowe wspierane w ramach RPO powinny po zakończeniu ich realizacji umożliwiać ruch pojazdów spełniających wymogi dyrektywy 96/53/EC, niezależnie od kategorii dróg, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje, iż zaistniała konieczność dokonania zmiany kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.2 oraz Poddziałania 6.4.1 tak, aby uwzględniały one wymóg nośności dróg wynoszącej minimum 11,5 t na oś.

Mając na uwadze powyższe, IZ RPO informuje, iż kryteria zmienione w ww. zakresie będą obowiązywały od rundy listopadowej konkursów. Natomiast w miesiącu październiku br. nie będzie możliwości składania wniosków o dofinansowanie projektów. Zgodnie z Podrozdziałem 3.10 Regulaminu konkursu Nr RPKP.06.02.00-IZ.00-04-219/18 oraz Nr RPKP.06.04.00-IZ.00-04-221/18, decyzją IZ runda październikowa ww. konkursów zostaje anulowana.

Poniżej pismo Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w przedmiotowej sprawie.

Pismo Komisji Europejskiej, znak: REGIO.DDG.F.3/MD/aj/(2019)6059901.

Pismo Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, znak: DRP-I.760.48.2019.ALS1 z dnia 27 sierpnia 2019 r.