Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Komunikat dotyczący list sprawdzających poprawność zamówień publicznych

Dodane 23.08.2018 przez Anna Sikora

Komunikat

dotyczący możliwości stosowania list sprawdzających

poprawność zamówień publicznych

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 informuje, iż Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju umieściło na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/news/1000004

wzory list sprawdzających poprawność zamówień publicznych wykonywanych zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Listy  sprawdzające obejmują postępowania dot. udzielenia zamówień publicznych realizowanych zgodnie z zasadą konkurencyjności i rozeznaniem rynku.

Listy sprawdzające, jako narzędzie pomocnicze dla Beneficjentów oraz Wnioskodawców, mają charakter fakultatywny w procesie autokontroli przygotowywanej i przeprowadzanej procedury zamówień publicznych.