Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Kolejne umowy podpisane przez WUP

Dodane 27.04.2018 przez Leszek Nienartowicz

Informujemy, iż w dniach 13 oraz 28 marca 2018 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu podpisał kolejne umowy o dofinansowanie projektu na kwotę 1 498 884,50 zł w ramach Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Maksymalny poziom dofinansowania Unii Europejskiej wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektów wynosi 85%. Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektów wynosi 95%.

Lista podpisanych umów w ramach I i III tury konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17