Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Jak unikać błędów w zakresie zamówień publicznych na projekty finansowane z UE

Dodane 26.03.2018 przez Anna Sikora

Komunikat o aktualizacji poradnika

„Jak unikać błędów w zakresie zamówień publicznych na projekty finansowane z UE – aktualizacja poradnika Komisji Europejskiej.”

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 informuje, że w lutym 2018 r. Komisja Europejska opublikowała (na stronie ec.europa.eu) zaktualizowany przewodnik ,,Public procurement guidance for practitioners on avoiding the most common errors In project funded by the European Structural and Investment Funds’’. Jego celem jest wsparcie urzędników publicznych w całej UE w zakresie unikania najczęstszych błędów i przyjęcia najlepszych praktyk w zakresie zamówień publicznych na projekty finansowane z  funduszy unijnych.

Przewodnik ma za zadanie pomagać w zidentyfikowaniu i unikaniu obszarów potencjalnego ryzyka błędów w zamówieniach publicznych, będących głównym źródłem nieprawidłowości w zarządzaniu funduszami UE. Narzędzie to zapewni nie tylko prawidłowość i przejrzystość, ale także poprawi efektywność i skuteczność zamówień publicznych, przynosząc – na korzyść administracji publicznej, zaangażowanych przedsiębiorstw oraz końcowych beneficjentów projektów, znaczące, potencjalne zyski pod względem uczciwej konkurencji i jakości inwestycji.

Dokument „Jak unikać błędów w zakresie zamówień publicznych na projekty finansowane z UE – aktualizacja poradnika Komisji Europejskiej.” do pobrania pod adresem:

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/public-procurement/guide/

Obecnie dostępna jest jedynie angielska wersja językowa, jednak zgodnie z informacją wskazaną na ww. stronie internetowej, podobnie jak przy poprzedniej edycji, będzie on dostępny również w języku polskim. Dokument zawiera porady skierowane do osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych dotyczące unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Warto nadmienić, że aktualna wersja poradnika uwzględnia zmiany jakie zostały wprowadzone na mocy nowych dyrektyw UE w sprawie zamówień publicznych obowiązujących od 2014 roku