Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Integrować, aktywizować, usamodzielnić

Dodane 04.10.2016

Działań aktywizacyjnych w sferach społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej i zawodowej będą dotyczyć projekty z zakresu wspierania osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Ich realizację dofinansujemy w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. W puli ogłoszonych przez zarząd województwa konkursów są ponad 52 miliony złotych.

– Ubóstwo, niepełnosprawność, długotrwałe bezrobocie, brak wykształcenia, czy otoczenie obciążone problemami nałogów i przemocy – to główne czynniki, które utrudniają normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. W naszym Regionalnym Programie Operacyjnym zarezerwowaliśmy specjalne środki na wspieranie działań instytucji i organizacji pozarządowych wyspecjalizowanych w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem i ich rodzinami. Zachęcam do sięgania po to wsparcie – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, aktywna integracja i powrót na rynek pracy

Dofinansowanie trafi na realizację inicjatyw, które umożliwią osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym aktywną integrację i powrót na rynek pracy. Środki pomogą w realizacji takich przedsięwzięć jak treningi kompetencji społecznych, indywidualne oraz grupowe warsztaty umiejętności życiowych lub kursy służące przywróceniu życiowej samodzielności. Chodzi także o działania zwiększające szanse na znalezienie pracy, w tym organizowanie stażów, praktyk, finansowanie kosztów doradztwa zawodowego i zajęć szkolnych uzupełniających wykształcenie, a nawet studiów – w przypadku osób opuszczających placówki wychowawcze.

Wsparcie osób niepełnosprawnych

Szczególne wsparcie przewidziano dla osób niepełnosprawnych. Konkurs, który ogłoszono specjalnie z myślą o tej grupie pozwala zdobyć fundusze na szkolenia i treningi kompetencyjne, specjalistyczne poradnictwo, zarówno zawodowe jak i psychologiczne, a także uzupełnienie wykształcenia. Przewidziano możliwość finansowania wynagrodzenia asystenta osoby niepełnosprawnej czy udziału w terapii psychologicznej. Środki trafią też na utworzenie nowych miejsc pracy w istniejących zakładach aktywizacji zawodowej.

Kwota dofinansowania wyniesie 52 miliony złotych

Aktualnie w puli czterech ogłoszonych przez zarząd województwa konkursów do rozdysponowania są 52 miliony złotych. O wsparcie mogą wnioskować lokalne samorządy i podlegające im instytucje ukierunkowane na działalność interwencyjną w obszarze wykluczenia społecznego, a także organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia i spółdzielnie. Skorzystają też między innymi przez centra i kluby integracji społecznej, a także warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywizacji zawodowej.

Źródło: Link otwiera się w nowej karcie Biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.