Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Integrować, aktywizować, usamodzielnić – masz pomysł? Są na to pieniądze!

Dodane 10.10.2016

W puli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego są środki na wspieranie działań organizacji pozarządowych oraz instytucji wyspecjalizowanych w pracy z osobami niepełnosprawnymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Dofinansowanie może trafić między innymi na organizację specjalistycznych szkoleń i treningów kompetencyjnych oraz pomoc w uzupełnieniu wykształcenia i znalezieniu zatrudnienia.

– Liczymy, że po nasze wsparcie sięgną fundacje, stowarzyszenia i inne podmioty ekonomii społecznej, a także samorządy lokalne i podległe im specjalistyczne placówki działające na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, między innymi centra i kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Do rozdysponowania są 52 miliony złotych. Pomoc trafi na aktywizację oraz wsparcie w usamodzielnieniu się osób mających trudności z normalnym funkcjonowaniem w społeczeństwie – niepełnosprawnych, ubogich, długotrwale bezrobotnych, czy wywodzących się ze środowisk obciążonych problemami nałogów lub przemocy. Chodzi o przygotowanie indywidualnych ścieżek wsparcia – skoncentrowanych na konkretnych osobach i ich potrzebach.

Formy wsparcia

Dofinansowanie umożliwi organizację treningów kompetencji społecznych, indywidualnych oraz grupowych warsztatów umiejętności życiowych, a także kursów usamodzielniających. Wśród działań zwiększających szanse na znalezienie pracy przewidziano finansowanie stażów i praktyk, kosztów doradztwa zawodowego oraz zajęć szkolnych uzupełniających wykształcenie, a nawet studiów – w przypadku osób opuszczających placówki wychowawcze.

Oferta dla osób niepełnosprawnych

Szczególne wsparcie przewidziano dla osób niepełnosprawnych. Do wzięcia są środki na szkolenia i treningi kompetencyjne, specjalistyczne poradnictwo, zarówno zawodowe jak i psychologiczne, a także uzupełnienie wykształcenia. Przewidziano możliwość finansowania wynagrodzenia asystenta osoby niepełnosprawnej czy udziału w terapii psychologicznej.

Konkursy

Zobacz również