Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Informacja dotycząca planowania zamknięcia konkursu w ramach Podziałania 8.5.2 RPO WK-P

Dodane 27.01.2017 przez Krzysztof Musioł

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu uprzejmie informuje, iż z dniem 1 lutego 2017 roku planowane jest zamknięcie konkursu otwartego nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-002/16. Decyzja w tej sprawie zostanie podjęta przez Zarząd Województwa na najbliższym posiedzeniu.

Zamknięcie konkursu wynika z konieczności zmiany kryteriów wyboru projektów w ramach Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe. Zmiana przedmiotowych kryteriów pozwoli na efektywniejsze wydatkowanie środków unijnych oraz możliwość ubiegania się
o dofinansowanie przez większą liczbę podmiotów.

Po zatwierdzeniu kryteriów wyboru projektów przez Komitet Monitorujący RPO WK-P na lata 2014-2020 informacja o nowym konkursie w ramach Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe zostanie zamieszczona na stronie internetowej Link otwiera się w nowej karcie WUP w Toruniu, www.mojregion.eu oraz na Link otwiera się w nowej karcie Portalu Funduszy Europejskich 2014-2020.