Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Granty badawczo-wdrożeniowe dla biznesu i 1000. projekt społeczny RPO

Dodane 28.12.2019 przez Leszek Nienartowicz

Samorządowy wojewódzki Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy (KPFP) uruchamia granty dla przedsiębiorstw z przeznaczeniem na badania i rozwój technologii. Pieniądze, prawie 96 milionów złotych, pochodzą z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO). Tysięcznym projektem społecznym RPO jest przedsięwzięcie samorządu miejskiego Bydgoszczy, który zrealizuje program prozdrowotny adresowany do urzędników.

 

– Rozwój technologiczny to jeden z podstawowych kierunków myślenia o przyszłości Europy, Polski i regionu – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

O granty na sfinansowanie prac badawczo-wdrożeniowych (a także na stworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego oraz opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania patentów na nowe rozwiązania lub produkty) mogą się ubiegać podmioty biznesowe – sektor małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstwa duże – posiadające siedzibę lub oddział na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (z wyjątkiem tzw. przedsiębiorstw odpryskowych). Warunkiem otrzymania dofinansowania jest komercjalizacja wyników prac badawczo-rozwojowych. Wspierany projekt musi być realizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz wpisywać się w regionalną strategię inteligentnych specjalizacji.

 

Partnerami KPFP w dystrybucji grantów są Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Pracodawcy Pomorza i Kujaw.

 

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy to powołana w 2005 roku spółka celowa samorządu województwa, której zadaniem jest udzielanie pożyczek przedsiębiorstwom. W swojej ofercie posiada pożyczki zarówno dla małych firm rozpoczynających swoją przygodę z biznesem, jak i pożyczki obrotowe i na zmianę modelu biznesowego dla większych podmiotów. Nowością w ofercie są pożyczki na inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii. Fundusz zarządza także regionalnymi inkubatorami przedsiębiorczości w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku. (Strona KPFP) Wspierającymi rozwój firm i działającymi na rzecz przedsiębiorców marszałkowskimi instytucjami otoczenia biznesu są także Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju, Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji i Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego.

 

Tysięczną umowę RPO na projekt społeczny, dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego,  odebrali przedstawiciele Urzędu Miasta Bydgoszczy, który wdroży program działań prozdrowotnych dla pracowników. Bydgoscy urzędnicy będą bezpłatnie uczestniczyć w zajęciach sportowych i  warsztatach wspierających radzenie sobie ze stresem, odbędą też konsultację z fizjoterapeutą. Uzupełnieniem programu są ergonomiczne rozwiązania na stanowiskach pracy.

 

W spotkaniu z beneficjentami RPO, które odbyło się 27 grudnia, oprócz marszałka Piotra Całbeckiego uczestniczyli wicemarszałek Zbigniew Sosnowski i członek zarządu województwa Sławomir Kopyść.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego